Cara Memohon

Cara Memohon~

Semua permohonan dibuka secara talian terus. Tempoh permohonan diberi ruang sehingga 2 bulan. Bermual 1 Mei hingga 30 Jun.

Sebarang permohonan selepas tarikh itu tidak akan dilayan.

Permohonan masuk hanya untuk tahun 1,2 dan 3 sahaja. Semua calon mesti melalui proses TEMUDUGA.

Tiada kemasukan ke tahun 4,5 dan 6 untuk pelajar dari sekolah biasa KECUALI perpindahan dari sekolah rangkaian Musleh sahaja atau sekolah agama yang beraliran hampir serupa.

 

TOP