Falsafah & Matlamat

FALSAFAH PENDIDIKAN
PUSAT PENDIDIKAN  AL-ISLAH

Proses:   Berteraskan Tauhid

Membina Dan Melahirkan: Insan rabbani yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia

Membentuk: Kehidupan diri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia.

Berdasarkan Tuntutan: Al-Quran dan Al-Sunnah

Melalui: Sistem yang seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan

 

MATLAMAT PENDIDIKAN
Adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan soleh yang dapat menjalankan tanggungjawabsebagai khalifah Allah di atas muka bumi.
TOP