Perutusan Pengarah Eksekutif/CEO PPAI

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pendidikan Al-Islah 2016

 

Alhamdulillah, segala puji-pujian adalah milik Allah SWT, Rabb bagi sekalian alam. Selawat dan Salam ke atas junjungan, ikutan dan qudwah kita yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, selawat dan salam juga ditujukan ke atas kaum keluarga serta para sahabat baginda SAW dan juga kepada para Tabi’in serta kesemua para pendukung risalah Islam dari dahulu hingga ke akhir hayat dunia ini.

Pusat Pendidikan Al-Islah (PPAI) dimulakan dengan penubuhan Sekolah Rendah Al-Islah pada tahun 1987. Sejak dari penubuhan institusi tersebut hinggalah kepada bentuk rupanya yang ada sekarang, PPAI telah diterajui oleh beberapa orang tokoh pendidik yang berdedikasi dan hebat hingga PPAI berjaya melonjak ke tahap yang begitu cemerlang, baik dari sudut pembangunan fizikal mahupun dari sudut pembangunan insan.

Pada tanggal 1 Mac 2016, saya telah diamanahkan untuk menggalas tanggung jawab untuk mengepalai PPAI. Saya hanyalah penyambung kepada suatu rantaian perjalanan yang panjang untuk memacu PPAI menuju ke arah lonjakan yang lebih mantap lagi bagi mendepani cabaran pendidikan di abad ke 21 ini. Pelbagai perubahan lanskap pendidikan dapat kita lihat di dalam halatuju pendidikan negara dan yang terkini, melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, negara berhasrat untuk melonjakkan lagi tahap pencapaian pendidikan negara agar setaraf dengan pencapaian institusi pendidikan antarabangsa. Institusi pendidikan IKRAM-MUSLEH tidak terkecuali daripada tempias gagasan halatuju pelan tersebut walaupun kita mempunyai kaedah, fokus dan matlamat tersendiri melalui falsafah pendidikan IKRAM-MUSLEH. Cabaran untuk mendepani pendidkan di abad ke-21 ini hanya dapat didokong dengan sokongan padu daripada semua staf PPAI yang meyakini halatuju, visi dan misi IKRAM-MUSLEH.

Saya berdoa kehadrat Ilahi agar kita semua diberi petunjuk serta kekuatan untuk dapat bersama-sama terus istiqamah bagi mendokong cita-cita murni ini untuk melahirkan generasi Rabbani yang soleh lagi musleh yang bakal menjadi pewaris dan pemimpin untuk masyarakat dan negara di masa akan datang.

Wassalam.

Yang menjalankan Amanah,

Hj Amir Nur Rashid b Wagiman

TOP