Cara Memohon

  1. Semua permohonan boleh di buat secara ONLINE
  2. Tarikh untuk permohonan bagi tingkatan 1 adalah pada :
    • 15 September (tiap2 tahun/ selepas peperiksaan upsr)
  3. Tarikh untuk permohonan bagi tingkatan 4 adalah pada :
    • 1 Disember (tiap2 tahun/ selepas peperiksaan PT3)

 

TOP