Visi & Misi

VISI

  • Pusat Pendidikan Al-Islah menjadi institusi Pendidikan Islam unggul yang melahirkan Insan Soleh dan Musleh

 

MISI

  • Memperkasa Pendidik bersifat Murabbi
  • Membangun warna PPAI yang soleh dan musleh melalui sistem tarbiyah yang berkesan
  • Melahirkan pelajar mithali dari sudut akhlak dan akademik
  • Berusaha menyediakan infrastruktur dan persekitaran yang kondusif
  • Kewangan yang mampan
  • Mewujudkan budaya kerja cemerlang dan efektif
TOP